Biografi for: Carl Christian Pedersen Brander

Kirkebog Tranum sogn. Fødte Mandkøn ( Kort C 90-9, 1/9)
18 October 1845. Carl Christian Pedersen. Født på Sølimitstedet No. 6. Døbt i Kirken den 16 Novb. 1845. Søn af Boelsmand i Klithuse Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter. Faddere: Rasmus Christoffersens Kone af Brovst - Pigen Ane Marie Christensdatter - Peder Nielsen - Mikkel Christen Thomsen, alle af Klithuse. Gregers Christensen af Brovst.

(Sølimit søelimit. Efter Ordbog Over Det Danske Sprog 1920:
1. Distrikt, hvilket der udskrives værnepligtigt mandskab til marinen.
2. Person, i en sølimit der var indskrevet i sørullen og pligtig til tjeneste i marinen. Undertiden i videre anv. om person der bor ved havet.)

Folketælling 1850, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse
Peder Christiansen, 36, gift, født i sognet, husfader
Christiane Christensdatter, 40, Gift, , født i Hillerslev sogn, hans kone,
Christian Pedersen, 14, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 10, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 5, Ugift,, født i sognet, deres barn
Mette Marie Christensdatter, 19, ugift, født i sognet, tjenestepige

Folketælling 1855, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 34, en gaard
Peder Christian Christiansen, 42, gift, født i sognet, Gaardmand, husfader
Christiane Christensdatter, 45, Gift, , født i Hillerslev sogn, Thisted amt, hans kone,
Christian Pedersen, 19, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 15, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 10, Ugift,, født i sognet, deres barn
Inger Marie Andersdatter, 9, Ugift, født i sognet, antaget som Pleiedatter
Kirsten PedersDatter, 76, Enke, født i sognet, Aftægt Kone med Gaard,

Folketælling 1860, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 27, en gaard
Peder Christian Christiansen, 47, gift, født i sognet, Gaardmand og husfader
Christiane Christensen, 50, Gift, , født i Hillerslev sogn, Thisted amt, hans kone,
Christian Pedersen, 24, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 20, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 15, Ugift,, født i sognet, deres barn
Kirsten Pedersen, 80, Enke, født i sognet, Aftægtskone med Gaarden

Kirkebog Tranum sogn, Copulerede. (Kort C 90-20, 1/2)
1872. Ungkarl Carl Christian Pedersen, Søn af Gaardejer Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter af Klithuse, 26 Aar gammel. Pigen Ane Dorthe Andersen, Datter af Hmd. Anders Bentsen og Hustru Maren Poulsdatter i Bækken, 20 Aar gammel, af Tranum Klit. Forlovere: Gmd. Peder Christiansen og Husmand Niels Jensen Andersen af Klithuse. Viet 12 April i Kirken. Lysning foretaget 18. og 25. Februar og den 3. Marts.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse By og Tranum Klit, Tranum Sogn, , En Gaard, 48, FT-1880
Peder Christiansen, 66, Enke, Husfader Gaardeier, , Tranum Sogn Hjørring Amt
Maren Larsdatter, 44, Ugift, Steddatter, , Do [Tranum Sogn Hjørring Amt]
Carl Christian Pedersen, 34, Gift, Medhjælper ved Gaardens Bedrift, , Do [Tranum Sogn Hjørring Amt]
Ane Dorthea Andersen, 28, Gift, Hans Kone, , Leerup Sogn Do [Hjørring] Amt
Christianne Pedersen, 7, Ugift, } Deres Døttre, , Tranum Sogn
Maren Pedersen, 6, Ugift, } Deres Døttre, , Do [Tranum Sogn]
Kirstine Pedersen, 3, Ugift, } Deres Døttre, , Do [Tranum Sogn]
Christen Holm Larsen, 18, Ugift, Tjennestekarl, , Do [Tranum Sogn]
Oline Christine Bærtelsen, 19, Ugift, Tjennestepige, , Do [Tranum Sogn]
Mætte Marie Christensen, 15, Ugift, Do [Tjennestepige], , Do [Tranum Sogn]

Hjørring, Øster Han, Tranum, , FT-1890
Karl Chr. Pedersen Brander, 44 år, f. i Tranum. Gårdmand
Ane Dorthea Andersen, 38 år, f. i Lerup sogn, hans kone
Chr. Brander, 17 år, deres barn
Maren Brander, 16 år, deres barn
Kirstine Brander, 13 år, deres barn
Inge Marie Brander, 9 år, deres barn
Pouline Brander, 7 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 5 år, deres barn
Anders Bentsen Brander, 2 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 76 år, f. i Tranum, aftægtsmand

Folketælling 1901 (Film 16341)
Hjørring amt, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse, Vester Klitgaard, Matrikel nr. 127a, Ejerens navn: Carl Pedersen (Brander)
Carl Pedersen Brander, M, 18/10/1845, G, Folkekirken, Klithuse, Husfader, Gaardejer, Distriktskommisær.
Ane Dorthea Andersen, K, 19/7/1851, G, ditto, Bækken, Husmoder
Kristiane Pedersen, K, 10/9/1872, U, ditto, Klithuse, Barn
Pouline Pedersen, K, 5/6/1882, U, ditto, Klithuse, Barn
Peder Christiansen Pedersen, M, 1/10/1884, U, ditto, Klithuse, Barn
Anders Bentsen Pedersen, M, 3/10/1887, U, ditto, Klithuse, Barn
Christian Klitgaard Pedersen, M, 9/6/1890, U, ditto, Klithuse, Barn

Stillingen som Distriktskommisær refererer sikkert til at Carl Christian var vurderingsmand for Wistoft Brandkasse. I skiftet efter Carl Christian optræder således en "Skyld til Wistoft Brandkasse fra afdødes Aquis. Virksomhed, 300 kr."

1905. Navnebevis af 27.10 1905 fra Han Herreds Kontor på Navnet Carl Christian Pedersen Brander. (VA 1593/1906)

1906
Køber for 2000 Kr. Matr. Nr. 4p Bratbjerggaarde af Htkr 3Fk ¼Alb af svigersønnen Niels Chr. Olesen #1953, gift med Inger Marie Pedersen #812

Folketælling 1906
Hjørring amt, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse, Matrikel nr. 127,
Carl Chr. Pedersen Brander, M, 18/10/1845, E, Husfader, Landbrug, Gaardejer
Kristiane Pedersen Brander, K, 10/9/1872, U, Datter, Husgerning
Peder Chr. Pedersen Brander, M, 1/10/1884, U, Søn, Arbejder med Landbrug
Christian Klitgaard Pedersen Brander, M, 9/6/1890, U, Søn Arbejder med Landbrug
Mette Marie Pedersen, K, 27/9 1878, U, Tjenesteyde, Husholderske

Kirkebog Tranum sogn. Online.
1908. Død den 19. August, Klithuse, Tranum Sogn, Øster Hanherred. Begravet Tranum Kirkegaard og Sogn, Øster Hanherred den 25. August 1908. Carl Christian Pedersen Brander. Husmd. og Enkemand af Klithuse, Tranum Sogn, Øster Hanherred. Han er født i Tranum sogn den 18. Oktober 1845. Søn af Boelsejer Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter af Klithuse. Afdøde Hustru Ane Dorthea Andersen med sidste fælles Bopæl på Vester Klitgaard i Klithuse. 62 3/4 Aar. Begravet af Sognepræsten.

1908 den 9 November Formiddag Klk. 9½ blev Ø. Han Herreds Skifteret sat paa Herredskontoret af Skifteforvalteren med nedentegnede Vidner, hvor da foretoges: L. Nr. 68-1908/09 : Dødsboet efter Husmand og enkemand Carl Chr. Pedersen Brander af Klithuse i Tranum Sogn.
Det var for Skifteretten oplyst, at Afdøde hensad i uskiftet Bo efter sin den 25 Juli 1904 afdøde Hustru Ane Dorthea Andersen med nedennævnte Fællesbørn der saaledes ere Arvingerne paa Nærværende Skifte, nemlig:
1. Christiane Pedersen Brander, ugift af Klithuse
2. Maren Pedersen, gift med Gaardejer Martinus Holm Christensen, Rendbæk i Saltum.
3. Kirstine Pedersen, gift med Husmand Chr. Jensen Christensen, Tranum Klit.
4. Inger Marie Pedersen, gift med Arbejdsmand Niels Chr. Olesen, Bratbjerg
5. Pouline Pedersen, gift med Gaardejer Jens Peter Rasmussen, Klithuse
6. Peder Christiansen Pedersen Brander, født 1/10 1884, Tj.karl, Sønderrup?
7. Anders Bentsen Pedersen Brander, født 3/10 1887 af Klithuse og
8. Christian Klitgaard Pedersen Brander, f. 9/6 1890 af Klithuse.
De fornævnte Arvinger under 1, 6, 7 og 8 var i Dag mødt tillige med Svigersønnerne under 2,3,4 og 5 paa deres nævnte Hustruers Vegne.
De mødte bekræftede rigtigheden af det om Arveforholdene oplyste, idet ingen af de Afdøde har været i Andet Ægteskab, og ingen af dem efterlade andre Børn eller Livsarvinger end nævnt.
Paa derom fremsat Begæring blev den under 2 anførte Gaardejer Martinus Chr. Holm af Rendbæk beskikket som Kurator for de mindreårige under 6, 7, og 8.
Under Hensyn til at Svigersønnen under 4 Niels Chr. Olesen´s Bo er under Konkursbehandling her for Skifteretten var nærværende Dødsbo under 4. s.A. registreret af Sognefogeden og udviser følgende Status:
Aktiver
Husejendom i Tranum Sogn med Jorder, skyldsatte under Matr. Nr. 108a Klithuse af Hrtkrn 1 Sk 3 Fk 2½ Alb, Matr. Nr. 108c af Htkrn 2Alb, Matr. Nr. 108n af Htkrn 1Sk 0Fk 2¼Alb, Matr. Nr. 4p Bratbjerggaarde af Htkrn 3Fk ¼Alb, Parcel i Nordre Sø i Brovst Sogn, Matr. Nr. 1 el af Htkrn 1 3/4 Alb.
Samlede aktiver oplyst til i alt 11729 Kr. 72 Øre. Passiver i alt 7310 Kr. 11 Øre
De anførte Udgældsposter er i Dag opgivne af de mødte Arvinger og er tildels kun anførte efter disses Hukommelse med omtrentlige Beløb. De mødte erklære, at Folks Panteobligationer under Aktiver 5 - 8 haandpantsat til Landbosparekassen i Aalborg for Laanet under Udgældspost 3.
De mødte erklære ikke at ville vedgaa Arv og Gæld i Boet.
De mødte anføre, at de i Sognefogedens Registrering anførte Effekter: 2 Chatoller 40 Kr. 00 Øre og 1 Dragkiste 8 Kr. 00 Øre ikke tilhører Boet, men derimod Arvingerne under 6 og 7 - Chatollerne, samt Arvingen under 1 - Dragkisten.
Boet Udsat. Samlige fremmødte og vidner underskriver.
Kilde: Øster Han Herreds skifteprotokol 1908-1910, den 8 September 1908. R.A. Film 64.210.

Matr. 108a, Klithuse bliver købt af svigersønnen, Jens Peter Rasmussen, gift med datteren Pouline, ved offentlig tvangsauktion i 1910 over faderens bo, der blev behandlet som et fragåelsesbo. Af skifteprotokollen fremgår det 18. Februar 1910, at der til boet er Indbetalt 506Kr 46 Øre efter Tvansauktion over Matr. 108a .
Kilde: Øster Han Herreds skifteprotokol 1908-1910, pag 329. Film 64.210