Biografi for: Ole Kristian Kristensen

Kirkebog Vedslet sogn
1912. Født 11 Oktober Ravsballe, Vedslet mark. Ole Kristian Kristensen. Søn af Fodermester Niels Peter Kristensen, 25 Aar, og Hustru og Kristine, f. Eriksen 29 Aar. Døbt 3. November 1912 i kirken. Faddere: Moderen, Pigen Sofie Nielsen Ravsballe, Ungkarl Thomas Karl Kristensen Kattrup, do. Søren Elias Kristensen, do.

Boede 1970 i Molger pr. Flemming i Skanderborg amt.

1988
Begravet på Tamdrup kirkegård, Skanderborg amt, Nim sogn
https://dk-gravsten.dk/kirkeg/Tamdrup.php