Biografi for: Johanne Jensdatter

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 44)
1773. Dom. ?? Jens Haves Datter Nom. Johanne. Sucept: Peder ? Hustru. Test: Anders ? og Hustru Kareni Bbjerg Mølle, Jacob Skiettrup, Niels Lægaards Søn Niels.

Ringkoebing, Hjerm, Maabjerg, Særkiær, , 1, FT-1801, B9089
Peder Madsen 39 Gift Hosbonde Selvejer og gaardbeboer
Johanne Jensdatter 26 Gift Hans kone
Margarethe Pedersdatter 6 Ugift Deres børn
Jens Pedersen 4 Ugift Deres børn
Mads Pedersen 1 Ugift Deres børn
Laurids Madsen 31 Ugift Tienestefolk
Mette Simonsdatter 33 Ugift Tienestefolk
Jens Nielsen 14 Ugift Tienestefolk

Johanne Jensdatter arver Borbjerggaard som i 1802 bliver solgt til Anders Jensen, jvf. bl.a. nedenstående.

Peder Madsen, Selvejer til Særkjær i Maabjerg Sogn, - som rette og sande Arving på min Kones Vegne efter afgangne Maren Nielsdatter/:Jens Haves Enke:/ i Borbjerg Bye og Sogn - Giør vitterlig at jeg haver solgt, ligesom jeg hermed sælger og skiøder til velagte Anders Jensen, den mig på bemeldte Maade tilhørende Gaard, Borbjerggaard kaldet, i Borbjerg Bye og Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, stående for Hartkorn tilsammen 7 Tdr, 5 Sk, 3 F, 1 Album. Og da mig er betalt den akkorderede Kiøbesum 1199 rd, skriver elleve Hundrede halvfemsindstyve og nie Rigsdaler d.C., saa kjendes for mig og mine Arvinger ingen videre Rett at have til bemeldte Ejendom. - -
Peder Madsens kone var fra Borbjerggård, sikkert datter af Maren Have - eller Hauge, som hun benævnes i et gammelt matrikelskort over hele Borbjergby, opmålt år 1794. Dette forhold har altså gjort Peder Madsen til "arving på min kones vegne", som det fremgår af citatet fra skødet. Det var altså ham, der kunne handle med arvegodset, mens konen stod i skyggen bag ham. - Det havde vist ikke været af vejen med lidt rødstrømpebevægelse på den tid! Anders Jensen skriver i sin selvbiografi, at han i 1801 "resolverede" til at købe Borbjerggård. Denne resolveren må jo så have stået på i et års tid, for skødet er dateret 14/7 1802.
Han har nok på en eller anden måde været i slægt med Maren Have, men det er ikke lykkedes hidtil at finde en forbindelse.

Kristen Hvidberg, Vester Moustgård, fortalte mig engang, at der i sin tid var en vis diskussion om, hvorvidt slægtsnavnet skulle være Have eller Hauge, og han mente, at det var en skam, at det blev som det blev.
I gamle skrifter staves navnet ofte Hau' eller Hav', og det er desværre også en meget almindelig jydsk udtale af navnet Have. Mon det ikke også kunne være brugt på Hauge?

Kilde: HAVE-SLÆGTEN GENNEM 170 ÅR, Optegnelser af Jens Have, Øster Dalby, (1879 - 1950)
samt tilføjelse af Anders Have, Måbjerg (1911-1995)