Biografi for: Maren Nielsdatter

Kirkebog Maabjerg sogn. Opsl. 138
1768. D. 28 Juli bleve Jens Jensen Enkemand af Borbjerg Sogn og Maren Nielsdatter Lægaard ægteviede i Maaberg Kirke.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, 1. Familie, 55, FT-1787, A4334
Jens Jensen 72 gift Hosbond Bonde og Gaardmand
Maren Nielsdatter 48 gift Madmoder
Johanne Jensdatter 14 ugift Deres Datter af sidste Ægteskab
Anders Hørup 27 ugift Tienestefolk
Lars Jensen 21 ugift Tienestefolk
Mette Christensdatter 28 ugift Tienestefolk
Niels Nielsen 15 ugift Tienestefolk
Niels Knudsen 10 ugift Konens Broder Søn antagen til Opdragelse

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, , 82, FT-1801, B9083
Maren Nielsdatter 60 Enke Huusmoder Bonde og gaardbeboer
Jens Nielsen 36 Ugift Tienestefolk
Peder Kristensen 20 Ugift Tienestefolk
Maren Jakobsdatter 19 Ugift Tienestefolk
Kristen Madsen 14 Ugift Tienestefolk
Else Sørensdatter 34 Gift Separeret fra manden Inderste og væver

Kirkebog Måbjerg sogn. Opsl. 193
1801. Den 26 August døde Maren Nielsdatter Hauge og blev begraven i Maaberg Kirkegaard den 4 september i Alder 68 Aar.

Maren Nielsdatter sidder som enke på Borbjerggård indtil den går i arv til datteren Johanne Jensdatter og hendes mand Peder Madsen. I 1802 udstedes købekontrakt til den ny ejer, Anders Jensen.
Kilde: Borbjerg sogns historie.

I 1801 købte eller halvvejs arvede Anders Jensen selvejergården Borbjerggård, som ejedes af en slægtning, Jens Haves enke, Maren Nielsdatter. Denne gård, som på den tid havde ca. 8 tdr. hartkorn, købte han for 1199 rd. (Selvejer Peder Madsen, Særkær i Måbjerg, tilskødede ham gården på sin kones vegne, som arving efter afdøde Maren Have.)
Kilde: Have-slægten på Borbjerggaard, http://home20.inet.tele.dk/lundagerhave/index.htm.