Biografi for: Christen Christensen

Christen Christensen Jedskov, forpagter på Stubbergaard i Sevel sogn og stammer fra Ryde sogn.

Kirkebog Ryde sogn. Opsl 6
1705. Domenica 12 Trinitatis christnet Christen Jensøns Barn i Jedsskov hans Nomine Christen Karen Jensdaater i Østerskov bar Barnet. Testes: Niels Jensøn Jedskov, Jep Jensøn i Felde, Niels Thuesesøn, Anne Martinsdaater, Jep Frede hans Søster Ide.

Kirkebog Ryde sogn. Copulerede. Opsl. 24
1733. Christen Christensen og Karen Knudsdatter

Christen dør 1746 og skiftet efter ham, et samfrændeskifte, indledes således:
Anno 1746 den 14 Juni haver vi underskrevne Sl. Christen Christensen Jedschou forrige Forpagter på Stubergaard, hans Broder og Systrers Mænd, nafnl Jens Christensen Jedschou af Biert i Sahl sogn og Niels Frandsen i Bøge samt Knud Jensen Jedschou begge den Sl. Mands Systrers Mænd, boende udi Ryde Sogn efter en os fra bemt. Efgl. Christen Christensen Hustru Karen Knudsdatter Raae med Lauværge dend 3 Juni sidst tilstillede Begiæring og Skrivelse indfundet os paa Stubergaard for at forrette og slutte en Skifte Forhandling og Ligning imellem bemt. den Sal. Mands efterlatte Enke, og deres sammen aflede 5 Børn nemlig: 1 Søn Christen Christensen 12 Aar, Johanne Christensdatter 10 Aar, Anne Christensdatter 8 Aar, Mette Christensdatter 4 Aar og Kirsten Christensdatter 1½ Aar.

Lundenæs Skifteprotokol 1741 - 1749. pag. 697b og 718b. Film M-9925