Biografi for: Mette Erichsdatter

Kirkebog Hvidbjerg-Lyngs 1785-1814. Fødde i Liungs sogn (Kort HMB C 125-2, 4/4)
1794. Mette. Erik Kappels og Giertrud Nielsdtrs dtr i Lyngs, født og døbt den 17 Aug. Conf. den 28 Sept. Faddere: Peder Christensen, Lars Pedersen, Jeppe Andersen, Maren Eriks dtr og Maren Thomas dtr.

Thisted, Refs, Lyngs, Lyngs Bye, , ingen, 3, FT-1801
Giertrud Nielsdatter, 35, Enke(mand), Huusmoder, Huuskone med jord,
Anna Maria Eriksdatter, 13, Ugift, hendes barn, ,
Anna Eriksdatter, 10, Ugift, hendes barn, ,
Mette Eriksdatter, 7, Ugift, hendes barn, ,

Kirkebog Hvidbjerg-Lyngs 1785-1814. Confirmerede. (Kort HMB C 125-2, 3/4)
1809. Flovle. Mette Eriks datter, 15 Aar.

Kirkebog Odby sogn. Døde Quindekjøn. (Kort C 126 C-4, 8/8)
1857.Død 18 December, begravet 27 December. Mette Erichsdatter. Aftægtsmand Christen Michelsens Kone paa Seerup gods, født i Lyngs Sogn