Biografi for: Jøs Pedersen

I visse kilder er navnet Jes.

1686. Protokol Wed Hr Obriste Schwanewedis Regimente.
Skodborig Herrit, Nessum Sogn, Hyllegaard viser flg:
Povel Jensen og Jes Pedersen hver en halvgaard som tilsammen udgør Htk. 7-"-2-2- . Om Jes' halvgaard nævnes endvidere: Kand saa aarlig 1 td. Rug, 1½ td. Byg, 6 td. Havre Her er funden Indaufling 15 traf Rug à 4 skp. 40 traf Byg à 2 Skp. 39 traf Havre à 5 Skp. 7 læs Høe. Har 2 Bæster, 1 Ploug, 2 Kiør, 3 Ungnøed, 1 Kalf, 8 Faar, 2 Svin, 7 geder?. Bygninger. Stuehuus 13 fag, Laden 16 fag, Fæhuus 15 fag. Mangler 16 Stolper, 42 alm Leider, 16 Spær. Bruget goed. Manden ved magt.
Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.104.

1688. Chr. V's Matrikel af 1688, Nørre Nissum sogn, Hyldgaard viser bl.a. følgende:
Ryttergodtz
Christen Torup og Jes Pedersen i Hyldgaard. Gl. matr. Htk. tilsammen 7-"-2-2
Kilde: RA. Film S 6409, M 1688 1821, folie 269

Jøs Pedersens medfæster er tilsyneladende skiftet ud.