Biografi for: Anders Jøssen Hyldgaard

1717, 3 Okt. Skøde til Anders Jøssen, fhv. Rytterbonde - for 501 Rd. 84 beta Kroner, som er betalt til Viborg Amtstue - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig auktion over Del af 1. og 5. jyske Regimenters Ryttergods, samt det ved Amtstuerne beholdne Strøgods i Jylland: [ af 1. Regiments Ryttergods] i Lundenæs og Bøvling Amter, Skodborg Hd., Nør Nissom S. 1 Bg., kaldet Hyldgaard som Køberen paaboer, Htk. 8-2-3-2- [à 60 Rd. Td.]. Alle restancer (osv. som skødet af 18 Sept. s. A. til Mads Nielsen, S. 614). Skb. C, 74 (Brg. 75); Kp.
Kilde: Kronens Skøder III 1689-1719 ved S. Nygaard.

Faderen Jøs Pedersen er som rytterbonde i Protokol Ved Hr Obriste Schwanewedis Regimente registreret for en halvpart i gården, der i 1686 samlet er sat tilHtk. 7-"-2-2-. Så det ser ud til at Anders køber hele gården.

Kirkebog Nørre Nissum Sogn. Online.
1733. D. 8 Jan begravet Anders Hyldgaard, ? Aar gammel.

Anders Jøssen dør den 18. januar 1733 og der afholdes skifte 9. februar samme år.
Kilde: Kronjyder.dk