Biografi for: Christen på Kloster

Klostergård havde tilhørt tilhørt Ribe domkirke siden den danske konge i forbindelse med reformationen konfiskerede det meste af den katolske kirkes jordiske gods. Før reformationen var det især klostrene der drev kirkens bøndergods som herremændene drev deres fæstegods. Klostergård i Hygum sogn hørte således under Vestervig kloster på den anden side af fjorden indtil den omkr. midten af 1600-tallet blev overtaget af kongen og gjort til ryttergods i 1680.

Den første slægtning på gården, som med sikkerhed er af slægten er "Christen på Closter". Et tingsvidne, der var udpeget af Vandfuld herredsting, beretter om Klostergaards stand, at Christens part i Kloster i Hygum sogn er øde og bruges nu under Grummesgaard. Enken Maren Sørensdatter omtales som "forarmed og gaarden afstanden".