Biografi for: Niels Eskesen Bonde

Niels Eskesen, der ikke kendes fra noget dokument, må antages at have boet i Borup i Kollerup sogn, hvor både hans far og hans børn boede.
Niels var født senest 1465 - måske noget før - i Borup, søn af Eske Jensen Bonde og hustru Else Griisdatter.
Niels Eskesen døde vist efter 1505, idet han vist kunne være den Niels Bonde, der i 1504/05 beseglede et brev til vitterlighed. Han blev gift senest 1490, men hans kones navn og herkomst kendes ikke.
Parret fik mindst 3-4 børn:
1 Vogn Nielsen, født senest 1490, død efter 1544
2 Christen Nielsen, født senest 1490, død efter 1570(?)
3 Peder Nielsen, født for 1510, død efter 1544
4 Oluf Nielsen, født senest 1535, se ane 560-61.
De nævnte brødre kendes stort set kun fra de breve vedr. slægtens ejendomme i Borup og Slette Mølle, som brødrene Christen Nielsen og Oluf Nielsen lod tinglæse 4. juli 1570.
De 15 breve var - foruden brødrene Eske og Christen Jensens adelsbrev fra 1430 - otte breve om gods i Borup, Kollerup sogn m.m., samt seks breve om lod og del i Slette Mølle i Hjortdal sogn.
I 1516 havde Vogn Nielsen krævet Palle Griis på Slettegaard for hans og medarvingernes del i Slette Mølle, og i 1517 havde Christen Nielsen krævet Palle Griis for en årlig afgift på 1 pd. mel, som Christen og hans søskende havde ret til. Vogn Nielsen havde samme år, altså 1517 (men i afskriften fejlagtigt 1617) ladet tage tingsvidner om, at Else Griisdatter (hans farmoder) var blevet udlovet 1 pd. mel årligt af Slette Mølle.
I 1530 var der blevet afholdt samfrændeskifte eller "voldgift" mellem Vogn Nielsen, Christen Nielsen og deres brødre på den ene og Niels Poulsen (deres fars kusines mand) på den anden side om arvegods i Borup, Hingelbjerg, Aalborg, Klim og "Reffnehøll". Blandt samfrænderne i 1530 nævnes Vogn Pedersen i Kgs. Tisted og Vogn Lauridsen i Gestou (Gedsted?), så Niels Eskesens ukendte hustru var måske af Vogn-slægt fra Himmerland.
I 1538 var det kommet til en voldgiftssag mellem Peder Nielsen og Christen Nielsen i Borup, brødre, på den ene og Niels Griis i Slette (Slettegaard) på den anden side; de to brødre i Borup og deres medarvinger blev da tildømt dele af Slette Mølle som deres farmoder Else Griisdatters arv.
I Aalborghus lens jordebog 1562 nævnes af de ovennævnte brødre kun Christen Nielsen i Borup, mens det både var ham og broderen Oluf Nielsen, der i 1570 lod slægtens gamle dokumenter tinglyse. Det kunne dog tænkes, at brødrene Christen og Oluf Nielsen i 1570 hørte til næste slægtsled, idet de kunne være sønner af en ellers ukendt Niels, der i så fald skulle være født senest 1525 som søn af enten Vogn, Christen eller Peder Nielsen.
Kilde: Slægten fra Klim Odde - Bonde af Thy.