Biografi for: Eske Christensen Skrædder

1688. Chr. V's matrikel. Øster Han Herred, Hjortdal Sogn. Film 6411, matrikel 1834, pag. 655.
Propritarius: Landsdommer Engeberg. Husmand Eskild Schræder. Nye Matrikul: 2 fjk. 1 alb.

Kirkebog Hjortdal sogn. Online
1698. D. 5 April Eske Christensen skræder barnefød i Sønder Hiortdal 1614 ......paa en 7 Aars Tid. ? i ægteskab med sin Hustru Johanne Pedersdatter I 55 Aar, siden Enkemand i 5½ Aar.

Kilde: Peter Grishauge. http://www.lokalhistorie-hanherred.dk/peter_grishauge
Eske Christensen Skrædder boede i Hjortdal og døde her i 1698, hvor det fremgår, at han havde været gift med Johanne Pedersdatter og at han var født i Sønder Hjortdal i 1614. Man finder finder ham også i skattemandtal fra 1672 for Hjortdal sogn, hvor også Jens Eskesen og Niels Eskesen samt Margrethe Eskesdatter nævnes på stedet. Derfor går jeg ud fra - navnets sjældenhed + Skrædder-tilnavnet taget i betragtning, at Eske Skrædder må være far til den Jens Eskesen Skrædder, som senere bor i nabosognet Kollerup. Eske C. Skrædder nævnes også i en tingbogsindførsel fra 11/10 i Hanherredernes tingbog.

Hanherredernes tingbog 11/10-1630:
Niels Eskesen i Bonderup har efter Niels Christensen i Gundestrup og Bertel Nielsen i Klithus deres begæring taget til sig al den arvelod, som sal. Chr. Nielsen, som boede og døde i Hjortdal, hans yngste søn ved navn Eski Christensen er tilfalden efter forne hans sal. Moder.
Heraf fremgår det at Eske Christensens mor må være søster til Niels Eskesen i Bonderup.

Min udlægning af tingbogen:
Eskes arvelod går i første omgang til Chr. Nielsen hustru ("den sal. Moder"). Da hun dør i 1630 er Eske som 16 årig umyndig, morfaren er død 1625, derfor tager morbroderen sig af Eskes arv (værge?). "Den sal. Moder" må altså hedde Eskesdatter.