Biografi for: Hans Olsen

Kirkebog Lidemark sogn. Online
1795. Dom. 1 Adv. havde Huusmand Ole Pedersen i Lidemark en Søn over Daaben kaldet Hans. Han blev baaren af Pige Karen Jensdatter ibid. Test. Christian Johansen og Niels Pedersen ibid. Christian? Olsen fra Gummerød, ?, og jens Olsen Hustru i Lidemark.