Biografi for: Jens Olsen

Kirkebog Lidemark sogn. Online
1788. Dom. 2. Adv. havde Huusmand Ole Pedersen i Lidemark en Søn til Daaben som blev kaldet Jens. Konens Moder fra Wedskiølle bar ham de øvrige Vidner vare Hans Søren, Abraham Adersen, Hans Pedersens Hustru, Peder Stephansens Datter alle af Lidemark