Biografi for: Jens Jensen

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Fødte Mandkøn. (kort c 507 D-1, 1/1)
7 Juli 1822, Jens, Hjemmedøbt 7 Juli. Moderen Anne Catrine Jensdatter, Tjenestepige. Til Barnefader er udlagt Jens Jensen Smedesvend hos Søren Smed i Bierth. Faddere: Anders Hoigaard, Jens Christian Nielsen, Jens Christian Jensen, Niels Jensen, Alle af Bierth. Ane Catrine Sørensdatter Væver Pige hos Barnefader. Anmmærkning: Uægte.

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Confirmerede Drenge. (kort c 507 D-3, 11/17)
2 April 1837 Konfirmerede i Sahl Kirke. Jens Jensen Bjerth. Moderen Ane Cathrine Jensdatter. Udlagt Barnefader Jens Jensen Smed. Født og Døbt 7 Juli 1822. Kundskab og Opførsel meget god.

Jens Jensen kommer i pleje hos bedsteforældrene

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, , en Gaard, 133, FT-1834
Jens Jensen, 59 , Gift, , Gaardmand,
Bodil Jensdatter, 65 , Gift, , Kone,
Laurs Jensen, 28 , Ugift, , deres Børn,
Anne Jensdatter, 26 , Ugift, , deres Børn,
Jens Jensen, 12 , Ugift, , deres Pleiebarn,

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Confirmerede Drenge. (kort c 507 D-3, 11/17)
2 April 1837 Konfirmerede i Sahl Kirke. Jens Jensen Bjerth. Moderen Ane Cathrine Jensdatter. Udlagt Barnefader Jens Jensen Smed. Født og Døbt 7 Juli 1822. Kundskab og Opførsel meget god.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, , En gård, 122, FT-1840
Jens Jensen, 64 , Gift, , Gårdmand og smed,
Bodil Jensdatter, 72 , Gift, , Hans kone,
Ane Jensdatter, 31 , Ugift, , Deres datter,
Bodil Kirstine Jensdatter, 11 , Ugift, , Plejebarn,
Jens Jensen, 18 , Ugift, , Tjenestekarl,

Uanset ovennævnte anførsel i FT 1840 ser det ud til at 18 årige Jens Jensen uddannes til smedesvend hos faderen i Mejrup, jf. Mejrup kirkebog:
Ank. fra Sahl 20/11 1838, opsl 55.

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup Bye, Albekhuus, 18, FT-1840, C1309
Jens Jensen Hjert 40 Gift Huusmand og Smed (Det må være Bjert isf. Hjert)
Luise Lauritsdatter 35 Gift hans Kone
Laurits Jensen 7 Ugift deres Børn
Anne Johanne Jensdat. 4 Ugift deres Børn
Peter Hem Jensen 2 Ugift deres Børn
Jens Jensen 18 Ugift Smedesvend (sandsynligvis husbondens uægte søn #519 - min tipoldefar - Ank. fra Sahl 1838, opsl 55. Afg. til Sahl 1840, opsl 71 )
Jens Knudsen 59 Enkemand Aftægtsmand

Afg. til Sahl 5/11 1840, opsl 71.

1841 Lægd 75 Sahl sogn.
Gl. Nr. 95. Nyt Nr. 77. Anne Cathrine Jensdatters uægte søn Jens Jensen. f. i Bjerth. 18 Aar. Til Lægd 74 (Ryde) 194. Vedtegning: Smed. Sess 1844

Kirkebog Sahl sogn. Afgangsliste. Online
1843. Jens Jensen, afrejst 24 April. Alder: 20 3/4 Aar. Tjenestekarl. Afrejst til Ryde.

Kirkebog Ryde Sogn. Tilgangsliste. Online
1843. Jens Jensen. 30.4.43. 20 Aar. Smedesvend. Ankommet fra Sahl 27.4.42.

Kirkebog Ryde sogn 1824 - 1844. Copulerede. (Kort C508-1, 3/6)
1843. 11 Juni. Ungkarl og Smed Jens Jensen i Oushøihuus 20 3/4 Aar gl. Pigen Maren Christensdatter i Oushøishuus 31 Aar gl. Forlovere: Husmand Christen Nielsen Skibsted, Gmd Christen Henriksen af Store Ulsøe, begge af Ryde Sogn

1843. Lægdsrulle, Lægd 74 Ryde sogn.
Gl. Nr. 194, Nyt Nr. 173. Anne Cathrine Jensdatters uægte søn Jens Jensen, f. i Bjerth, 21 år. Vedtegning: Er Smed. Anlæg til brok i v. side og svageligt udseende (hvilket dog senere er overstreget). Sess. 1845 1846, 1847. Er ikke ? 1845. Samme tilstand 1847.

Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn, , Oushøihuus, 55, FT-1845
Christen Skibsted Nielsen, 63, Gift, , Huusmand, Hygum Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Cathrine Christensdatter, 50, Gift, , Hans kone, Maaberg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen, 23, Gift, , Smed, Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Christensdatter, 32, Gift, , Hans kone, Dybe Sogn, Ringkjøbing Amt
Chresten Skibsted Knudsen, 5, -, , Deres børn, Meirup Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Jensen, 2, -, , Deres børn, Her i sognet [Ryde Sogn]

Christen Skibsted Knudsen er Maren Christensens uægte barn. Han dør som 19 årig.

1845. Skiøde. Underskrevne Huusmand Christen Skibsted Niels af Oushoihuus i Ryde Sogn Tilstaar herved uden forudgaaende Kiøbecontrakt eller Skriftlige Conditioner at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger skiøder og aldeles overdrager til min Svigersøn Jens Jensen af Bierth i Sahl sogn, det mig ifølge Skiøde af 22 juni 1841, læst 25 s.m. tilhørende og påboende Sted Oushoihuus kaldet i Ryde Sogn med paastaaende Bygninger og Tilliggende Eiendomme af Hartkorn g. Matric. 1Td og ny Matric. 6 Skp 3Fjk ½alb.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1849-1852, Book No 24 ,pag 38, 41, 42. Fillm 28.846

1846. Lægdsrulle, Lægd 74 Ryde sogn.
Gl. Nr. 173, Nyt Nr. 149. Anne Cathrine Jensdatters uægte søn Jens Jensen, f. i Bjerth, 24 år. Vedtegning: En tjenlig Trainkudsk

1849. Lægdsrulle, Lægd 74 Ryde sogn.
Gl. Nr. 149, Nyt Nr. 82. Anne Cathrine Jensdatters uægte søn Jens Jensen, f. i Bjerth, 27 år. Vedtegning: t Trk.

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Oushøihuus, et huus, 53, FT-1850, C9381
Jens Jensen 28 Gift Huusmand, smed, huusfader Sahl sogn, Rk. amt
Maren Christensdatter 38 Gift Hans kone Dybe sogn, Rk. amt
Christen Skibsted Knudsen 10 Ugift Deres børn Meirup s., Rk. amt
Niels Jensen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Cathrine Jensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Christine Jensen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Skibsted Nielsen 69 Gift Aftægtsmand, der forsørges af huusfaderen Hygom s., Rk. amt
Ane Cathrine Christensdatter 65 Gift Hans kone, der forsørges af huusfaderen

1851. Obligation. Underskrevne Husmand Jens Jensen af Oushøihuus i Ryde Sogn tilstaar herved at skyldig til Gaardmand Christen Henriksen i Store Ulsøe i Ryde Sogn 140 Rd r Sølv.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1849-1852, Book No 24 ,pag 498. Fillm 28.847

1853. Tiendeskiøde. Jens Jensen køber andel af Ryde Sogns Konge Korn og Quægtiende af Stedet Oushøihuus kaldet i ?bemeldte Ryde Sogn, hvis Hartkorn er gl. Natr. 1Td, ny Do 6Skp 5Fk ½alb for den accorderede Kjøbesumme 27Rd.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1852-1855, Book No 25 ,pag 453. Fillm 28.848

1854 Lægd 74 Ryde sogn
Gl. Nr. 82 Nyt Nr. 60. Anne Cathrine Jensdatters Søn Jens Jensen. f. i Bjerth. 32 Aar. Nuværende opholdssted: Gadehus. Afsked ? 1861

1856. Obligation. Underskrevne Smed Jens Jensen af Oushøihuus i Ryde Sogn tilstaar herved at skyldig til Gaardmand Christen Henriksen i Store Ulsøe i samme Sogn den Summe 150 Rd R S.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1855-1858, Book No 26 ,pag 480. Fillm 28.849

1855 Denmark Census
Jens Jensen. Marital Status Gift (Married). Age 33. Birth Date 1822. Birth Place Sahl Sogn, Rk. Amt. Residence Date 1855. Residence Address Ov.?? Høilund, et Huus. Residence Place Ryde, Ginding, Ringkøbing (Ringkobing), Danmark (Denmark)
Relationship Smed, Huusfader (Head). Religion Lutheran.
Household Members
Jens Jensen 33, Maren Christensdatter 43, Niels Jensen 12, Bodil Cathrine Jensen 9, Jensine Jensen 4, Jens Jensen 1, Christen Skibsted Nielsen 74, Ane Cathrine Christensdatter 70

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Oushøihuus, , , 82, FT-1860
Jens Jensen, 38, Gift, Smed, Huusfader, , Sahl, Ringkjøbing Amt
Maren Christensen, 48, Gift, hans Hustru, , Dybbe, Ringkjøbing Amt !!
Bodil Cathrine Jensen, 14, Ugift, deres Børn, , her i Sognet
Jensine Jensen, 8, Ugift, deres Børn, , her i Sognet
Jens Jensen, 5, Ugift, deres Børn, , her i Sognet
Jens Christian Jensen, 1, Ugift, deres Børn, , her i Sognet
Ingeborg Kirstine Nymann, 28, Ugift, Tjenestepige, , Hjerm, Ringkjøbing Amt [Efternavnet må være Nygaard]

Kirkebog Ryde sogn 1853 - 1876, Døde Quindekøn. (kort C508-3, 7/9)
Død 7 April 1860 og begravet 14. April Maren Christensdatter, Smed Jens Jensens Hustru af Oushøihuus, født i Dybe sogn hvor Faderen var Gaardmand, Alder 47 11/12.

Skifteextract 25. Mai 1860
Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1858-1861. Book No. 27, pag 584. Film RA 58.850.

Jens Jensen hørte på det tidspunkt til den sekteriske lægmandsbevægelse Dømmerne, også kendt som Jens Haus parti. (Jens Hau var Jens Jensens morbroder).
I 1861 døde i Oushøjhus hans hustru, som udover manden efterlod sig en 6-årig søn, også hed Jens Jensen. Enkemanden har åbenbart haft svært ved at overskue den nye situation, for han tillod at sønnen flyttede i huset hos Jens Hau, dømmernes fører.
"- men da han senere ophørte at tage Del i de sekteriske Forsamlinger og det blev ham klart, hvilken Vildfarelse han havde været hildet i, og derfor maatte faa Betænkelighed ved at lade sin Søn opdrage af en Mand, der ansaa det for sin Pligt at lære ham at forbande sin Fader, og kaldte ham et Djævelens Barn, fordred han gentagne Gange, Drengen tilbage, men forgjæves".
I stedet for at sende sønnen hjem til den frafaldne fader, havde Jens Hau sendt ham til Mads Gudel i Tjørring sogn ved Herning, hvor dømmerne også havde en stærk kreds. På Jens Jensens vegne greb pastor Davidsen ind og henvendte sig til provsten, for at formå øvrigheden til at sørge for at drengen kom hjem. Samtidig lagde Davidsen ikke skjul på, at her var en lejlighed til at give Jens Hau en tiltrængt lærestreg, han der "ved sin vilde Fanatisme har forstyrret mange Familiers huslige Fred". Desværre findes ingen breve i kopibogen, som kan fortælle eftertiden hvorledes denne sag endte; dens blotte eksistens kan dog i sig selv udtrykke meget om de spændinger, der har været i den tids Ryde.
Kilde: Kaj Jensen og Mads Bøge. Ryde Sogn 1796 - 1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To hundrede års landsbyliv beskrevet. Vestjydsk Forlag - Vinderup 1997.

Kirkebog Ryde sogn 1853 - 1876, Copulerede. (kort C508-3, 3/9)
1860 6 juli. Enkemand (af første Ægteskab) Gaardmand og Smed Jens Jensen af Oushoihuus (født 7 juli 1822). Pigen Bodil Marie Elisabeth Jensdatter (født 4 Oct 1828). Forlovere: Huusmand Christen Christensen Skytte af Kirkeby, Gaardmand Jens Thomas Jensen Sahl af Felde.

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1860. Født 18 December. Mette Marie Jensen. Hjemmedøbt 18. December. Datter af Ugift Fruentimmer Indsidderske Ingeborg Kirstine Nygaard i Hjermhede og udlagt Barnefader Enkemand Husmand Jens Jensen af Ryde Sogn. [ Ingen faddere anført]. Anmærkninger: Uægte. Anmeldt ifølge Placat af 15 Mai 1839 til Præsten i Ryde, hvor moderen opholdt sig Timaanedersdagen førend Barnets Fødsel.

Jens Jensen får altså et uægte barn med tjenestepigen, avlet kort inden hans første hustrus død. Tjenstepigen er barnebarn af min tip3 oldefar Esper Nielsen Nygaard, #2611, ane 68.

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Oushoihuus, 94, FT-1870, C8948
Jens Jensen 47 Gift Huusfader Gaardeier Sahl
Bodil Marie Elisebet 41 Gift Huusmoder Borberg
Jenssine Jensen 18 Ugift Børn Skræderpige Ryde, R. a.
Marinus Jensen 8 Ugift Børn Ryde, R. a.
Peder Christian Jensen 7 Ugift Børn Ryde, R. a.
Jens Christian Jensen 4 Ugift Børn Ryde, R. a.
Laust Thuesen 44 Ugift - Arbeismand Sahl, R. a.

Folketælling 1880 i Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde, , 2 1 hus
Jesper Christian Eriksen, 29, gift, Husfader, Skræder, , Handbjerg, Ringkøbing Amt
Jensine Jensen, 28, gift, Hans hustru, , her i sognet
Jens Marinus Eriksen, 4, ugift, Deres børn, , her i sognet
Erik Christian Eriksen, 3, ugift, Deres børn, , her i sognet
Hedvig Cathrine Eriksen, under 1 aar, ugift, Deres børn, , her i sognet
Jens Jensen, 57, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, , Sal Sogn, Ringkøbing Amt
Bodil Marie Elisabeth Jensen, 51, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, , Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Der er anført følgende kommentar ved tællingen: "I dag Ravnshøj"

Kirkebog Ryde sogn 1877 - 1891. Døde Mandkøn. (Kort C508-5, 4/5)
5 Januar 1887. Begravet 13 Januar. Jens Jensen. Aftægtsmand i Ravnshøjhus. Gift. Hos Svigersønnen Christian Eriksen. 64 Aar. Ihjelfrossen, fandtes på Mosgaard Mark (i beskjænket Tilstand).