Biografi for: Mads Fleng Steffensen

Mads Fleng Steffensen, Husmand, Sdr. Hvam, Borbjerg, Holstebro. Født sammesteds 14. August 1908, Søn af Husmand Jeppe Chr. Steffensen. Gift med Maren Steffensen, født Jespersen, født 16. Februar 1918, Datter af Gdr. Jesper Jespersen, Brødbæk. Gaardens Navn er "Grønlund"; den er meget gammel, men helt ombygget. Steffensen overtog den 1942. Der var den Gang opdyrket 12½ Tdr. Land, Steffensen har siden opdyrket ½ Td. Land. Besætningen er paa 1 Hest, 6 Køer, 4 Ungkvæg og 10 Svin. Steffensen har deltaget i korte Kursus, men har ellers lært Landvæsen forskellige Steder i Landet; han er i Bestyrelsen for Borbjerg vestre Husmandsforening.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943.