Biografi for: Jens Christensen Nygaard

I en skatteliste fra1682 optræder Jens Christensen som fæster af en bedre gård i Skiettrup (Hjerm sogn). Han er sandsynligvis søn af Birkefoged Christen Espersen, der i mange år boede i gården og sikkert også hørte til i gården i 1682. Når Christen Espersen ikke nævnes i skattelisten skyldes det formentlig, at proprietæren C.Linde skulle betale Christens kopskat, da han jo var birkefoged og han i øvrigt i 1682 nævnes blandt C.Lindes "tjenere".
De økonomiske forhold i gården har åbenbart været gode, idet det af skattelisten fremgår, ar der som tyende var såvel karl som pige. Skattebeløbet er sat til 1Rd. 2Mk. 8Skl., et beløb rigeligt over gennemsnittet for gårdene i sognet.
1684 nævnes foruden J. Chr. en broder i gården. Kort efter må Jens Christensen imidlertid være kommet andetsteds hen - var måske senere fæster i Nygaard, hvor der senere var en fæster af dette navn. 1687 nævnes her i gården en ung karl, Peder Christensen, der muligvis er den før nævnte broder. Det blev imidlertid ingen af disse men derimod sønnen Esper, der omsider fik gården efter den gamle birkefoged.
Kilde: P. Nørskov Lauritsen, "Hjerm sogn". Pag. 88

Allerede 1719 var Jens Christensen Nygaard blevet "gammel og affældig" og oplod Gaarden til sin Søn Niels Jensen som tillige fik Smedens Boel (1688 Madtz Sørensen).
Kilde: P. Nørskov Lauritsen, "Hjerm Sogn". Pag. 207