Biografi for: Jens Nielsen Nygaard

Jens Nielsen Nygaard var 1779 "over sine 40 Aar og altsaa befriet for Enroulering i Kongens Tieneste", hvorfor han fik Gaarden (Nygaard) efter Moderen. "Han bepligtes til at opfylde sin gamle Moders Forpligt under Skiftet efter hans Sal. Fader Niels Nygaard angaaende sine Søskendes i Boen indestaaende Fordringer".
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: Hjerm Sogn. Pag. 207

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skiettrup Bye, 2. Familie, 13, FT-1787, A4328
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nyegaard 60 ugift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Nielsdatter 55 ugift Hans Søster Husholderske
Thomas Jensen 41 ugift Tieneste Folck
Niels Olesen 26 ugift Tieneste Folck
Karen Knudsdatter 21 ugift Tieneste Folck
Johanne Christensdatter 20 ugift Tieneste Folck
Jens Olesen 15 ugift Tieneste Folck

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skiettrup Bye, , 44, FT-1801, B9087
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Nielsen 73 Ugift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Kirsten Nielsdatter 68 Ugift Hans søster
Niels Espersen 23 Ugift Tienestefolck
Christen Graversen 20 Ugift Tienestefolck
Clemen Laursen 13 Ugift Tienestefolck
Ane Kirstine Espersdatter 22 Ugift Tienestefolck

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1803. Dend 23 Octobr døde Jens Nielsen Nyegaard af Schiettrup og begr d. 30 Ejusd. Gammel 75 Aar 8 maaneder og 23 dage.

Nygård bliver 1803 solgt fra Volstrup til Henrik Pedersen, der er gift med Jens' broderdatter Anne Kirstine Espersdatter #2613.