Biografi for: Niels Jensen Nygaard

Fæstebref paa Nygaard i Schietrop
Kiendes Jeg Christen Linde til Wolstrup.
At som Jens Christensen Nygaard i Schietrop er gammel og affældig saa Han sin iboende Gaard for sin Søn Niels Jensen vil oplade: Hvorfor efter deres Wilie Jeg hermed stæder og fæster for Ung Carl Niels Jensen at Han samme Gaard med sine Forældre maa antage og hermed fæster Hans Lifs tid: Med ald Hans Rætt ? Med som skal han sine forældre omgaas Rettelig og bruge Gaarden som Udboe: ? heraf svare til Konge og Husbonde ??? stedet forbyge og forbedre ??? Boet ved Magt staar.
Til Bekræftelse under min Haand og zignete
Datum Wolstrup 28 sept 1719
????
Kilde: Volstrup Gods' fæsteprotokol 1668-1796. Pag. 63. Film RA 54.079.

Niels Jensen havde gården, indtil han døde. Derefter fortsatte hans enke Kirsten Espersdatter fæstet et par år, hvorefter hun på grund af svaghed og alderdom overlod fæstet til sin søn Jens ved fæstebrev af 14. juli 1779. Med fæstet fulgte den betingelse, at han skulle forsørge sin gamle mor, så længe hun levede.
Kilde: Chr. Jacobsen. chr.hjerm@gmail.com

Endnu 1770 havde Niels Jensen Gaarden (Nygaard).
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: Hjerm Sogn. Pag. 207

Kirkbog. Hjerm sogn. Online
1777. D. 24 Augusti prædiked i Hierum over Niels Jensen Nygaard af Schiettrup æt. 81 Aar.