Biografi for: Casper Christophersen Schurtz

Kirkebog Højelse sogn. Online
1757. Feb havde Christopher Schurtz skoleholder i Ølbye en Søn til Daaben som blev kaldet Casper. Mad. Schwartz fra Kiøge bar ham. Mad.