Biografi for: Jens Rasmusen Bremer

1728:
"Imidlertid overværede sønnen Mons. Erich Morsing og en datter nafnlig Dorthe Xstensdatter Morsing, og paa de øvrige arfvingers vegne, som er Hr. Henrich Morsing, sognepræst for Jerk og Harre Menigheder i Jylland samt Karen Xstensdatter Morsing, som ved døden er afgangen, hendes 2de sønner nafnlig Jens Rasmussen Bremer og Bendt Rasmusen Bremer, saa og en datter Ingeborg Rasmusdatter Bremer, deris vegne"
I samme skifte: Mons. Jens Rasmussen Bremer, ridefoged på Gammel Gaard i Lolland.
Kilde: Odense skifte 8 feb 1727, bog nr. 17, pag. 286a

1749: skifte efter Dorthea Christensdatter Morsing (død juni 1748):
Indskrevet i skiftet et brev fra Jens Bremer den 4. dec. 1749, Løvegaard:
"- og vi 3de navnlig Jens Bremer og min broder Bendt opholdende sig hos mig og vores søster Ingeborre som haver til Egte Andreas Maar i Englerup Mølle her i landet aflet af bemeldte Dorothea Morsings søster Karen, vores moder, som hafde til Egte sl. Hr. Rasmus Bremer forrige sognepræst for Vollerslev og Giørlef Menigheder, vores Fader.
Vel hafde bemeldte min sal. Moster endnu en søster nafn Anna Cathrine som hafde til Egte hans Thommesen Asmann i Odense og en broder Erich Morsing som begge ere døde udi Odense - den første uden at efterlade sig Børn og den sidste ugift."
I dette skifte fik Jens og Bent hver 54 - 3 - 1 3/5 og Ingeborg en søsterlod: 27 - 1 - 8 7/10

Kilder stillet til rådighed af Anne Lodbjerg