Biografi for: Anne Kirstine Thidemandsdatter Lend

Kirkebog Endeslev sogn. Online.
1689. Dend 12 Decemb. blev Hr Thidemands Liden Datter som tilforne blev hjemmedøbt med naffen Anne Kirstine her i Endesløv Kirche udi sin Daab confirmeret. Dend Høy-velbaarne og fornemme Mands Sr. ? Bosels ? ? på Herlufstrup holt hende ved Daaben. Fadderene var: May Christian Kaalund, Peiter Hansøn Raadmand i Kiøge, Johanne Peyter ? udi Herrefølge, Marie Lisabeth Boesels paa Herlufstrup og Johan Christian ? ældste Datter af Holtug navnlig Lene Margrethe ?