Biografi for: Anders Bosel Thidemandsøn Lend

Kirkebog Endeslev sogn. Online.
1793. Dens 3, Maji paa hvilken holtes ordinære Bededag i Endesløv Kirche blev dend ? og meget lærde Mands Hr. Thidemand Lends liden Søn døbt med naffn Anders Bosel. Dend dydædle og meget ?elskende Matrone Barabra Mule Proprietaria til Herlufstrup, Barneds Mormoder, holt ham offer Daaben. Fadderne var da Høy-Velbaarne og meget fornemme Mænd Sr. Pejter ?søn udi Herrefølge og Jesper Knudsen af Kiøge saavelsom den dydædle og meget ?elskende Møe Marie Lisabeth, Barneds Morsøster, og den dydædle og meget ?elskende Matrone Johanne Lend, Barneds Farsøster.