Biografi for: Anna Christina Tidemandsdatter Lend

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1698. D. 21 Martii - 98. blev den hæderlige og meget lærde Mand Hr. Thidemands Lauritsøns Datter døbt med Nffen Anne Kirstine. Den meget ? og Dydselskende Matrone Barrabra Mule, Sr Jørgen Svennesens kierriste paa Toterupholm holt hende over Daaben. Fadderne vare: May. ?mand i Haarløse, Dronningens Forvalter Laurids Hansen i ?????

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1705, D. 12 Decembr. Døde Hr Thidemanns Liden Datter, Anna Christina.