Biografi for: Laurits Thidemandsøn Lend

Kirkebog Endeslev sogn. Online.
1702. D. 24 Septembr. var hæderlige og vellærde Mand Hr. Thidemand Lends Barn i Kirken som tilforn var bleven hjemmedøbt Nom.: Lars. Magister Clemmends Hustru i Haarløse holt det ofver Daaben. Testes: Hr. Christen Dreier, forvalteren paa Juellund, Clemmen på Tryggevælde, Chisten Brasen. ?????