Biografi for: Jørgen Thidemandsøn Lend

Kirkebog Endeslev sogn (Kort 1-471-1, 1/9)
1707. D. 21 Martij Blef dend Ærværdige Hæderlige og Vellærde Mands Hr Thidemann Lends H. ?, Dend Hæderbaarne og Dydsh?de Matronis Else Andreas Datter Boesels lig nedsat her i Endesløf Kirche. Gud give Hende med alle ? paa Dommens Dag en glædelig opstandelse.
Samme Dag var deres lille Søn i Kirke, Nom. Jørgen. Madame H ?søns bar det. Testes: Hr. Christen i Lidemarh, Hr Niels Jansen, Mons. Peder Rasmussøn ??, Madame Johanne H., Peder ?

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1707. D. 16 Juli døde Hr Thidemanns mindste Søn ved Nafen Jorgen Thidemansøn Lend og blev begrafen d. 21 ditto.