Biografi for: Maren Povelsdatter

Ringkoebing, Hjerm, Maabjerg, Gaardhøye, 1. Familie, 6, FT-1787, A4333
Jens Jørgensen 66 gift Hosbonde Bonde og Grdbebor
Maren Poulsdatter 49 gift Madmoder
Jørgen Jensen 18 ugift Barn af første Egteskab
Poul Jensen 14 ugift Barn af første Egteskab
Anders Jensen 9 ugift Barn af første Egteskab
Niels Jensen 7 ugift Barn af første Egteskab
Anna Jensdatter 27 ugift Barn af første Egteskab
Stephen Jacobsen 28 ugift Tieneste Karl

Ringkoebing, Hjerm, Maabjerg, Gaardhøy, , 5, FT-1801, B9089
Jørgen Jensen 32 Gift Huusbonde Selvejer og gaardbeboer
Anne Pedersdatter 22 Gift Hans kone

Ringkoebing, Hjerm, Maabjerg, Bemeldte Gaardhøy, , 6, FT-1801, B9089
Jens Jørgensen 2 Ugift Deres børn
Peder Jørgensen 1 Ugift Deres børn
Jens Jørgensen 80 Enkemand Husbondens fader
Poul Jensen 30 Ugift Tienestefolk
Karen Jensdatter 16 Ugift Tienestefolk
Jens Nielsen 15 Ugift Tienestefolk
Laurs Christensen 11 Ugift Tienestefolk