Biografi for: Jens Eskesøn skrædder

1688. Chr. V's matrikel. Øster Han Herred, Kollerup Sogen, Brøndum Bye. Film 6411, matrikel 1834, pag. 632.
Propritarius: Bal? Sehmand i Kiøbenhafn. Et Huus Jens Eskesen. Nye Matrikul: 1fjk, 1 alb.

Kirkebog Kollerup sogn. Online
1707. Jens Eskesen i Brøndum begravet Dom. 7. Trinit, A - 61