Biografi for: Johanne Mogensdatter

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg by, , 5, FT-1787, A3013
Laust Simonsen 33 gift Husb. B+Gdb.
Johanne Mogensdatter 31 gift Madm.
Mogens Laustsen 7 ugift Søn
Maren Laustdatter 4 ugift Datter
Mads Mogensen 38 ugift Tjenestekarl [Johannes Broder]
Mogens Madsen 64 gift Madm. fader.
Maren Mogensdatter 73 gift Madm. moder.-

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , 35, FT-1801, B1388
Laust Simonsen 47 Gift Husf. Selvejerbonde
Johanne Mogensdatter 44 Gift Hans kone
Maren Lausdatter 18 Ugift Datter
Simon Laursen 13 Ugift Søn
Marie Lauersdatter 8 Ugift Datter
Maren Mogensdatter 87 Enke(mand) Konens moder