Biografi for: Jacob Jespersen

Kirkebog Lerup Sogn. Online
1743. Dom. 5. post Trin. Jesper Nielsen og Hustrus Barn i Mølgaard døbt og kaldet Jacob. Christen Nielsen Hustru i Haverslev bar det. Faddere: Niels Jensen i Torslev, Christen Nielsen i Haverslev, Karen Nielsdatter sammesteds, Christen Graversen i Melmølle og Bent Nielsen i Mølgaard.

Hjoerring, Øster Han, Lerup, Liinegaard, , 38, FT-1787, B3987
Jacob Jespersen 44 Gift Hosbond SelvEierBonde
Kiessten Christensdatter 51 Gift Mad Moder
Magret Christensdatter 25 Ugift Datter af 1 Ægteskab ??
Maren Jacobsdatter 16 Ugift Datter af sidste Ægteskab
Peder Gregesen 38 Gift Tieneste Folk Soldat
Eiler Jensen 23 Ugift Tieneste Folk
Niels Christensen 14 Ugift Tieneste Folk

Hjoerring, Øster Han, Lerup, Underlien, , 38, FT-1801, B8465
Jacob Jespersen 58 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer
Maren Christensdatter 24 Gift Hans kone
Jesper Christian Jacobsen 1 Ugift Deres barn
Anders Frandsen 23 Ugift Tjenestekarl
Maren Christensdatter 30 Ugift Tjenestepige

Kirkebog Lerup sogn. Online
1818. Død 15 Septemb., begravet 22 Septemb. Jacob Jespersen, Huus beboer Under Lien. 73 Aar.