Biografi for: Christen Kieldgaard

Thisted, Vester Han, Kollerup, Brøndum Bye, , 7, FT-1787, B2965
Christen Kieldgaard 57 Enke(mand) mand bonde og tømmermand
Kirsten Holm 51 Ugift tienistepige