Biografi for: Lars Just

Kirkebog Hillerslev sogn. Online.
1720. 10 post Trinit. Lars Just og Inger Michelsdatter i Kielstrup 1 Søn til Daaben kaldet Matz. Fader: Michel ? Hustru og Jens ? Hustru, Lars Brogaards Hustru, ? ?, Hustruens Kierkegang d. 16 post Trinit.