Biografi for: Søren Christensen

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1747. D. 11 Maj. Fest. Afc. Xsti. Døbt i Hierm Xsten Olufsens Barn af Hierumgaard. Nome Søren. Baaren af Kirsten Peder Slees. Test. Peder Slee, Chresten ?gaard, Michel Schiettrup, datter Karen og Maren Nielsdatter Schiettrup.

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1782. 16 October copulered i Hierum Søren Xtensen og Johanne Pedersdatter af Wester Hierumgaard

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hierum Gaarde, 2. Familie, 84, FT-1787, A4328
Søren Christensen 40 gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Johanne Pedersdatter 33 gift Madmoder
Christen Christensen 3 ugift Deres barn
Maren Christensdatter 1 ugift Deres barn
Anders Sørensen 23 ugift Tieneste Folck
Inger Christensdatter 30 ugift Tieneste Folck
Christen Pedersen 14 ugift Tieneste Folck
Christen Olesen 80 enkemand Mandens Fader

Kirkebog Hjerm sogn. Opsl. 287
1796. Dend 6. Juni Døde Søren Christensen af Hierumgaarde og begravet 14de Ejusd. Gammel 49 Aar 1 maaned og nogle Dage