Biografi for: Anne Marie Villumsdatter

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Skovgård, Skovgården, 122, FT-1834, A3018
Christen Christensen Skøt 69 Gift Gårdmand
Anne Marie Villumsdatter 38 Gift Kone
Maren Cathrine Knudsdatter 13 Ugift Plejedatter
Mads Espersen 25 Ugift Tjenestekarl
Christen Sørensen 19 Ugift Tjenestekarl
Maren Jepsdatter 31 Ugift Tjenestepige
Christian Christensen 15 Ugift Til opdragelse for fattigkassens penge.

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Djeld Mark og by, Øster Skovgaard, 80, FT-1845, B1402
Jens Pedersen Østergård 37 Gift Gårdmand Resen S. Viborg Amt
Ane Marie Villumsdatter 48 Gift Hans kone Hodsager S.
Bodil Jensdatter 7 Ugift Plejebarn Resen Viborg Amt. [muligvis Jens Pedersens gudbarn]
Jeppe Sørensen 26 Ugift Tjenestefolk Sevel S.
Jens Jensen Sand 61 Ugift Tjenestefolk Haderup S.
Birthe Cathrine Jensdatter 24 Ugift Tjenestefolk Haderup S.

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel, Skougård, , FT-1855, B1404
Jens Pedersen Østergård 48 Gift Husf. Gårdm. Sdr. Resen Viborg Amt
Ane Marie Villumsdatter 59 Gift Hans kone Hodsager S.
Christen Jensen 25 Ugift Ty. Sahl S.
Peder Pedersen 18 Ugift Ty. Gimsing S.
Nicolai Mohrsen 15 Ugift Ty. Borbjerg S.
Maren Thuesdatter 24 Ugift Ty. Ejsing S.

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel, Skouhuse, , FT-1860, B1405
Ane Marie Villumsdatter 64 Enke(mand) Gårdmandsenke Hodsager S.
Bodil Jensen 22 Ugift Plejedatter Resen S. Viborg Amt
Christen Christensen 36 Ugift Ty. Sevel S.
Kirsten Marie Andersdatter 35 Ugift Ty. Ryde S.
Abelone Hansine Jensen 18 Ugift Ty. Borbjerg S.
Christen Sørensen 15 Ugift Ty. Ryde S.