Biografi for: Mette Willumsdatter

Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Store Kilde, et Huus, 91, FT-1834, C4242
Jens Christian Sørensen 59 Gift Snedker og Tømmermand
Mette Villumsdatter 50 Gift hans Kone
Else Marie Jensdatter 10 Ugift deres Barn

Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Store Kjelde, 27, Store Kjelde, 124, FT-1840, C4253
Mourids Pedersen 63 Gift Gaard Mand
Maren Jepsdatter 53 Gift hans Kone
Anders Mouridsen 18 Ugift deres Børn
Peder Christian Mouridsen 13 Ugift deres Børn
Chresten Mouridsen 10 Ugift deres Børn
El Mouridsdatter 22 Ugift deres Børn
Peder Jensen 6 Ugift Pleie Søn
Ane Johanne Pedersdatter 53 Ugift Tjeneste Pige
Jens Christian Sørensen 66 Gift Aftægts Folk
Mette Vellemsdatter 56 Gift Aftægts Folk

Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Store Kilde, Et Huus, 4, FT-1845, C1453
Ane Lauridsdatter 44 Enke Strømpestrikning Sinding
Mariane Sørensdatter 11 Ugift Hendes Børn her i Sognet
Laurids Sørensen 9 Ugift Hendes Børn her i Sognet
Mette Villumsdatter 64 Enke Aftægtskone, der af Gaardeieren forsørges Hodsager

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hodsager, Toppergaard, en gaard, 21, FT-1850, C5548
Peder Pedersen 45 Gift Sognefoged, gaardmd, huusfader Her i s.
Abelone Willumsdatter 51 Gift Hans kone Her i s.
Else Pedersdatter 16 Ugift Deres børn Her i s.
Zidsel Pedersdatter 12 Ugift Deres børn Her i s.
Zidsel Pedersdatter 77 Enke Aftægtskone Aulum s., Ringk. amt
Mette Willumsdatter 67 Enke Huusmoderens søster Her i s.
Peder Olesen 18 Ugift Tjenestekarl Aulum s., Ringk. amt