Biografi for: Morten Willumsen

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Halkjærhuus, Et huus, 32, FT-1845, c0491
Morten Villumsen 57 Gift Huusmand Her i sognet [Hodsager Sogn]
Ane Knudsdatter 60 Gift Hans kone Do [Hodsager Sogn]
Else Mortensdatter 35 Ugift Deres datter Do [Hodsager Sogn]

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hodsager, Halkjær, et huus, 36, FT-1850, C5548
Morten Villumsen 64 Gift Huusmand, huusfader Her i s.
Ane Knudsdatter 67 Gift Hans kone Her i s.
Else Mortensdatter 37 Ugift

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hodsager skoledistrikt, Halkjær, et huus, 45, FT-1855, C5187
Ane Knudsdatter 70 Enke Huusmoder, aftægtskone Her i sognet
Else Mortensdatter 45 Ugift Hendes datter Her i sognet

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hallunbek, , 12.2, FT-1860, C5188
Ane Knudsdatter 75 Enke Aftægtskone Her i sogn
Else Mortensdatter 49 Ugift Hendes datter Her i sogn