Biografi for: Jens Pedersen

Ringkoebing, Hammerum, Sinding, Nederber, et Huus, -, FT-1834, C4248
Jens Pedersen 42 Gift Huusmand
Margrethe Jensdatter 36 Gift hans Kone
Ane Jensdatter 7 Ugift deres Børn
Peder Jensen 4 Ugift deres Børn
Ane Dorthea Jensdatter 50 Ugift Indsidder og Almisselem

Ringkoebing, Hammerum, Sinding, , Nederbjerg et Huus, 42, FT-1845, C1457
Jens Pedersen 53 Gift husmd. Ørre
Margrethe Jensdatter 47 Gift Hans Kone Her i Sognet
Ane Jensdatter 18 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Peder Jensen 15 Ugift Deres Børn Her i Sognet
Jens Jensen 11 Ugift Deres Børn Her i Sognet

Ringkoebing, Hammerum, Sinding, Nederbjerghuus, Huus, 30, FT-1850, B8262
Jens Pedersen 52 Gift Huusmand, Huusfader, lever af sin Jordlod Ørre
Margrethe Jensdatter 38 Gift hans Kone Her i Sognet
Ane Jensdatter 23 Ugift deres Barn Her i Sognet
Jens Jensen 16 Ugift deres Barn Her i Sognet