Biografi for: Esper Mogensen

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Østre skoledistrikt, Volstrup bye, , 12, FT-1860, C1055
Esper Mogensen 38 Gift Væver, huusfader Her i sognet
Ane Johanne Madsdatter 33 Gift Hans kone Her i sognet
Ædel Marie Mogensen 3 Ugift Deres datter Her i sognet

??
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerm, Volstrup by, 46, FT-1870, C1056
Einer Mogensen 46 Gift Huusfader Væver Hjerm sogn, R.a.
Ane Johanne Madsen 42 Gift Huusmoder Hjerm sogn, R.a.
Edel Maria Mogensen 12 Ugift Datter Hjerm sogn, R.a.
Christine Mogensen 9 Ugift Datter Hjerm sogn, R.a.
Masine Mogensen 1 Ugift Datter Hjerm sogn, R.a.