Biografi for: Palle Rasmussen

Palle Rasmussen var fæster af Sinding Mølle indtil sin død. I skiftet efter hans død deltog som lavværge Morten Pedersen Guldforhoved, der senere overtog fæstet af møllen og derefter kendes som Morten Pedersen Møller. Morten "overtog" også Palle Rasmussens enke, Mette Jensdatter.

Sindinggård gods, Skifteprotokol, 1723-1790, G 430-1
63 Palle Rasmussen i Sinding Mølle. 10.11.1755, fol.140.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Christensen i Romvig i Ørre sogn, Morten Pedersen Guldforhoved. B: Mette Margrethe 5, Anne Marie 2. FM: farbror Christen Rasmussen i Nybro Mølle. (Sml. lbnr.143 og Ørre Hodsager Præstegods skifteuddrag lbnr.2).
Kilde: http://www.brejl.dk/hammerum.htm#sinding