Biografi for: Christen Christensen

Kirkebog Borbjerg sogn. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1741. Tredie Juledag. Christen Risoms Barn Nom. Kresten. Suscept.: Kirsten Risom. Test: Jens Haisel, Knud Haisel, Peder Perregaard, Ellen Damgaard, Kirsten Haisel.