Biografi for: Zidsel Marie Jørgensdatter

Kirkebog Borbjerg sogn 1750 - 1802 Fødte. (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1759. Dom 3. p. Advent. Jørgen Møllers Datter, Nom. Zidsel Marie. Suscept.: Frøken Kaalund. Test.: Jens Hau, Giertrud i Præstegaarden, Søren Quisgaard og Hustru. Christen af Ryed Mølle.

Kirkebog Borbjerg sogn 1750 - 1802 Copulerede. (Kort HMB-C 499 A-5, 3/3)
1780. D. 16. Martii. Christen Pedersen Perregaard, Zidsel Marie Jørgensdatter, begge af Borbjerg Sogn.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Perregaard, 1. Familie, FT 1787
Christen Pedersen, 39, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand,
Sidsel Jørgensdatter, 28, gift, Madmoder, ,
Peder Christensen, 7, ugift, Deres Barn, ,
Jens Christensen, 4, ugift, Deres Barn, ,
Christen Pedersen, 22, ugift, Tienestefolk, ,
Ane Sørensdatter, 30, ugift, Tienestefolk, ,
Christiane Jensdatter, 16, ugift, Tienestefolk, ,
Johan Pedersdatter, 9, ugift, Tienestefolk, ,
Peder Christensen, 85, enke, Hosbondens Fader, Inderste,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Perregaardene, , , 151, FT-1801
Kresten Pedersen, 54, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Zidsel Marie Jørgensdatter, 41, Gift, Hans kone, ,
Jens Krestensen, 18, Ugift, Deres børn, ,
Ane Krestensdatter, 14, Ugift, Deres børn, ,
Jørgen Krestensen, 9, Ugift, Deres børn, ,
Mette Krestensdatter, 4, Ugift, Deres børn, ,
Ole Kristenen, 1, Ugift, Deres børn, ,
Ole Olesen, 14, Ugift, Tienestedreng, ,

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Perregaarde, , En Gaard, 19, FT-1834
Johan Mikkelsen, 27, Gift, , Gaardmand,
Kirsten Jens Datter, 35, Gift, , Hans Kone,
Sidsel Marie Johansen, 1, Ugift, , Deres Datter,
Sidsel Peders Datter, 15, Ugift, , Deres Pleiedatter,
Sidsel Marie Jørgens Datter, 75, Enke, , Paa Aftægt i Gaarden,
Mette Christens Datter, 39, Ugift, , Paa Aftægt i Gaarden sengelig.,
Niels Nielsen, 21, Ugift, , Tjenestefolk,
Kirsten Niels Datter, 29, Ugift, , Tjenestefolk,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Perregaard, , En gård, 9, FT-1840
Johan Mikkelsen, 33, Gift, , Gårdmand,
Kirsten Jensdatter, 41, Gift, , Hans kone,
Zidsel Marie Johansen, 7, Ugift, , Deres børn,
Jørgen Johansen, 6, Ugift, , Deres børn,
Mikkel Johansen, 1, Ugift, , Deres børn,
Zidsel Marie Jørgensdatter, 82, Enke, , Ophold af gården,
Mette Christensdatter, 42, Ugift, , Ophold af gården, sindsvag,
Niels Nielsen, 31, Ugift, , Tjenestefolk,
Karen Christensdatter, 24, Ugift, , Tjenestefolk,

Kirkebog Borbjerg sogn. Online
1841. Død den 6. Februar, begraver den 21. Februar, Zidsel Marie Jørgensdatter. Enke på aftægt i Storeperregaard efter Christen Pedersen. Født i Borbjerg Præstegaard. Hendes Fader var Jørgen Christensen.

Skifteprotokol Hjerm- Ginding herreder 1839-1857. Film RA 9765.
Aar 1841 den 7 Februar anmeldes at Aftægtskone Sidsel Marie Jørgendatter af Store Perregaard i Borberg Sogn den 6 dennes ved Døden er afgaaet. Intet efterladt, intet Skifte.