Biografi for: Jens Kristian Jensen

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Gård, 7, FT-1880
Jens Jensen, 57 , Gift, Husf., , Handbjerg
Lene Pedersen, 63 , Gift, Husmoder, , Handbjerg
Jens Christian Jensen, 29 , Gift, Husfaderens søn, , Handbjerg
Else Mortensen, 23 , Gift, Gårdmandens svigerdatter, , Ryde
Anemarie Jensen, 22 , Ugift, Barn, , Handbjerg
Else Marie Christensen, 15 , Ugift, , Tjenestetyende, Salling

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Hulgård, 6, FT-1890, B1395
Jens Kristian Jensen 39 Enke(mand) Husf. Gdr. Handbjerg
Lene Pedersen 73 Enke(mand) Aftægtskone Handbjerg
Jensine Jensen 6 Ugift Barn Handbjerg
Martine Jensen 5 Ugift Barn Handbjerg
Gregers Storgård Jensen 1 Ugift Barn Handbjerg
Nielsine Nielsen 10 Ugift Barn Handbjerg
Ane Jensen 58 Gift Logerende Kogekone Humlum
Ole Kristen Olesen 18 Ugift Tjenestekarl Handbjerg
Sofie Kjirstine Pedersen 15 Ugift Tjenestepige Handbjerg
Johanne Marie Nielsen 15 Ugift Tjenestepige Borbjerg
Kristoffer Marinus Kristensen 11 Ugift Tjenestedreng Ubekendt

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, 13a, 8, FT-1916, C7547
Jens Chr. Hulgaard 17-03-1850 Gift Husfader Landbruger, Gaardmand
Marie Hulgaard 24-05-1873 Gift Husmoder
Helene Margrete Hulgaard 08-09-1889 Ugift Barn Husgerning
Kirstine Hulgaard 06-08-1898 Ugift Barn Husgerning
Niels Veistgaard Hulgaard 04-04-1900 Ugift Barn Landbrug
Jens Hulgaard 17-12-1902 Ugift Barn
Einer Hulgaard 06-10-1903 Ugift Barn
Alfred Hulgaard 24-08-1905 Ugift Barn
Ane Katrine Hulgaard 24-02-1907 Ugift Barn
Marie Kjerstine Hulgaard 17-05-1908 Ugift Barn

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Hulgaard, 13 a, 1, FT-1921, C3151
Jens Chr. Hulgaard 17-3 1850 Gift Husfader Landbruger Xx
Marie Hulgaard 24-5 1873 Gift Husmoder Ryde
Gregers Hulgaard 7-6 1888 Ugift Barn Handbjerg
Ejnar Hulgaard 6-10 1902 Ugift Barn Handbjerg
Alfred Hulgaard 24-8 1904 Ugift Barn Handbjerg
Kristine Hulgaard 6-8 1899 Ugift Barn Handbjerg
Kathrine Hulgaard 23-2 1906 Ugift Barn Handbjerg
Marie Hulgaard 17-5 1907 Ugift Barn Handbjerg