Biografi for: Peder Lassen Thyconius

Kirkebog Sal sogn. Fødte. (Kort HMB-C 507 C-1, 1/2)
1687. Petrus Laurentii Filiolus meus quartus die Divo Mathia Sacra natus.etc....

Peder Lassen Tychonius var By- og Herredsskriver i Nykøbing Mors og Nørre- og Sønder Herreder 1730-1745.
http://byhistorie.dk/1735/?indberetning=138&sted=Salling.

1747 Nygaards Sedler, nyg 257-1548.
I skifte i Bjørnsholm efter ugifte Johan Amelius Thyconius, ridefoged/fuldmægtig på Bjørnsholm og søn af Christens Lassen Thyconius #2691, arver Peder Lassen Thyconius arver som farbroder.