Biografi for: Christen Sørensen Westergaard

Christen Sørensen er forskellige steder nævnt som Christen Westergaard, Christen Kammersgaard og Christen Skibsted. Fra 1750'erne nævnes han mest i forbindelse med Westergaard i Hygum sogn. Af bl.a. skifterne efter hans hustruer fremgår det tydeligt, at han har store interesser i Ydby sogn i Thy, hvor der også findes en gård ved navn Kammersgaard og hvis nabogaard er Skibstedgaard. Ydby sogns kirkebog viser da også flg.:

Kirkebog Ydby sogn. Opsl. 256. (meget utydeligt)
1712. D 13 Jun. Søren Christensøn Kammersgaard og Anne Margrethe Lauritzdatter en Søn døbt N. Christen. Testes: Lauritz Nielsen Bech, Christen Madsen, B? Pedersen, Dorethe ?, Kirsten Christensdatter.

1756. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led. Ægteskabs bevilling i 3die led.
238c. Bevilling, blev expederet for Christen Sørensen fra Udbye og Anna Hansdatter Kammersgård, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.
Brylluppet kan ikke verificeres via kirkebogen for Hygum sogn, da den først eksisterer fra 1758.
238b. Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Kamersgård og Ide Sørensdatter, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.
Kilde: Jyske registre: 1752 - 1757. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led. Film RA M 544326 - 544327. http://www.kkermit.dk/jyske-reg-05.htm

Christen Sørensen og Ide Sørensdatter er søskende og det er Anna Hansdatter og Hans Hanssøn Kammersgård også, hvorfor deres respektive fædre, Søren Christensen Kammersgaard og Hans (Christensen Kammersgaard ? - som endnu ikke er fundet) må være brødre. .

Kirkebog Hygum sogn. Online.
1766. Døde. Ane Hansdatter i Westergrd. den 22 Jan. 56 Aar.

Skifteprotokol Rammegaard gods.
1767. Skifte og deling mellem Christen Sørensen og hans afdøde Hustru Anna Hansdatter.
Kilde: Skifteprotokol Rammegaard Gods 1765-1770, pag 23b. Film 10.052

Kirkebog Helligsø-Gudum sogn
Ao 1768 d. 5 octobr blev Enkemanden Christen Cammersgaard af Harserhøll? efter at han havde viist Redelighed for skiftets holdelse efter hans sal. kone, og Pigen Maren Christensdatter af Helligsøe Trolovede. At disse ikke ere hver andre i et forbuden Leed beslægtede ej heller med noget andet Ægteskabsløfte behæftede forloverens navn Christen Pedersen og Anders Christensen begge af Helligsøe. Copulerede d. 2. Nov.

Kirkebog Hygum sogn. Online
1769. Døde. Den 29 Septbr Christen Sør. Westergrd en dødfødt Søn. Den 1 Octbr, Samme Mands Hustru 26 Aar.

1769. Skifte efter Christen Sørensen Skibsted i Westergaard i Hygom sogn hans afdøde Hustrue Maren ChristensDaater
Skifteprotokollen er delvis itu, ikke komplet og afslutningen på skiftet mangler. Der fremgår dog flg. :
"Anno 1769 Løverdagen d. 27 octb. indfandt sig ...... Stervboen efter Christen Skibsted i Westergaard i Hygum Sogn .. Hustrue med tiltagne 2de ansvarlige Mænd" etc. ........ "Enkemanden svarede at hendes arvinger er hendes Fader i Hillese Sogn og Bye i Refs Herred i Aalborg Sift". [Det må være Helligsø sogn i Refs herred].
Kilde: Rammegaards gods' skifteprotokol 1765-1770. Film 10.052 pag. 79

Kirkebog Hygum sogn. Online
1771. Copulerede. Christen Sørensen Westergaard Enkemand og Pigen Zidsel Eschildsdatter efter Kongl. Aldernaadigste Bevilling af Dato 26 October 1771 i Kirken ?viede den 21 November ??.

Kirkebog Hygum sogn. Online
1773. Tirsdagen den 23 Martii Christen Sørensen Westergaards Hustrue forløst med en Datter som blev hjemmedøbt Anne Marie. I Kierken Fest Pashe II. (2. påskedag) den 12 April. Bæremoderen ??Harbo Øer ? Christen Sørensen Westergaard, Christen ???

1775. Køber Christen paa auktion over Wadskiærgaards Gods "den vestre Gaard Kammersgaard som består af Hartkorn nye Matr. 7-1-3-2".
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779-1799. Book no 2. Pag. 23. Film 29.567

1782-83. Indgår Christen en kontrakt med sin søster Ide Sørensdatter om "den vestre Gaard Kammersgaard, hvorudi min Søster som nu Enke er boende og hendes Datter Kirsten Kammersgaard er barne føed". Ide fæster gården sålænge Christen lever, hvorefter hun vil arve den. Imidlertid gifter Kirsten Kammersgaard sig året efter med Ole Christensen Kastberg og de overtager Ides fæste og udsigt til at få skøde på gården, når Christen dør.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779-1799. Book no 2. Pag. 23. Film 29.567

1782 Skiftet efter Anne Kirstine Jensdatter Lilleøer som døde i Westergaard Anno 1782 dend 1 Marty .... som opholdt sig hos Gaardmand Christen Schibsted her i sognet ....
Anne Kirstine er iflg. kirkebogen kun 18 år.
Kilde: Baroniet Ryssenstens gods, Skodborg hrd. Skifteprotokol 1775 - 1801, Book No.. 2. pag. 107b. Film 10173.

1783. Kirsten (Hansdatter) Kammersgård indgår ægteskab med Ole Christensen Kastbjerg, hvorfor ovennævnte kontrakt ophæves og Ole Christensen Kastbjerg køber Wester Kammersgaard af Christen Sørensen Westergaard for 600 rd.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779-1799. Book no 2. Pag. 51. Film 29.567

1785 Hartkornsfortegnelse
Hygum sogn, Westergaard
Beboer: Christen Pedersen. 5-7-1-
Beboer: Christen Sørensen. 5-7-1-
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Hartkornsfortegnelse for Bøndergodset i Herrederne, også Rysensten Birk 1785. Film 29.600

Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Westergaard, , , 9, FT-1787
Christen Sørensen, 77 , Gift, huusfader, bonde og gaardbeboere,
Sidsel Eskildsdatter, 46 , Gift, huusmoder, ,
Ane Marie Christensdatter, 14 , Ugift, deres i egteskab avlede barn, ,
Jens Christensen, 42 , Ugift, stifsøn af dem begge avlet i gaarden før, ,
Jens Christensen Nørgaard, 28 , Ugift, tieneste karl, land soldat,

Kirkebog Hygum sogn. Døde 1790. (Kort HMB-C 493 A-1, 3/5)
1790 Den 18 Februari Christen Sørensen Westergaard, 79 Aar

1798. den 18. Juli. Skifte efter afgangne Christen Sørensens Enke Zidsel Eskildsdatter af Westergaard udi Hygom sogn
Eneste arving er datteren Anne Margrethe Christensen Westergaard, der under skiftet gifter sig med Lars Nielsen af Øster Westergaard, som køber Stervboen.
Kilde: Baroniet Ryssenstens gods' skifteprotokol 1788-1801, Book no. 4, pag. 83b, 87 og 91b. Film 10.173

Kirkebog Hygum sogn. Online.
1798. Begravede. Den 24 Juli Enken i Westergaard Zidsel Eskildsdatter, gl. 59 Aar og nogle Uger