Biografi for: Else Christensdatter Closter

Else Christensdatter Closter bliver arvtager på Klostergaard da hun giftede sig med Jøs Andersen fra Hyldgaard i Nr. Nissum. Han kaldte sig siden Jøs Closter. Det vides dog ikke hvornår, men ved skiftet i 1743 efter broderen, Gregers Christensen, var faderen Christen Christensen død og enken Margethe Ovesen boede i Klostergaard.

Kirkebog Hygum sogn. Døde 1770. (kort HMB-C 493 A-1, 1/5)
1770. Else Kammersgaard begravet den 3 Januarii 64 Aar.