Biografi for: Jep Christensen

Nævnes 1489 som herredsfoged i Ginding herred.