Biografi for: Anders Jepsen

Anders Jepsen fik 1524 livsbrev for sig og sine arvinger på Hodsagergaard og Brogaard i Hodsager sogn, og han ejede bondeskyld i meget gods, især i Borbjerg sogn, hvoraf 1528 nævnes Dalgaard, Tinkerdal, samt Skav og Trabjerg, " som er hele byer". Dette gods nævnes som arvegods i flere led af hans efterkommere. Foruden ovennævnte gods havde Anders Jepsen i forlening 2 af Vestervig Klosters gårde i Borbjerg sogn. Forleningen eller fæstet må være gået over til hans søn, Niels Andersen, der efterfulgte faderen som herredsfoged, og som var død 1557, da der holdtes skifte efter ham, og videre til sidstnævntes datter, fru Karen Nielsdatter i Trabjerg, gift med Simon Olufsen, herredsfoged i Ulfborg herred. Begge gårdene lå endnu i 1660 til Vestervig Kloster og i den ene boede fra 1615 til sin død i 1618 en Oluf Simonsen, der vel må være herredfogedens søn.