Biografi for: Kirsten Andersdatter

Fra http://www.geocities.com/Heartland/Hills/4272/hvid2.html#hvid23
Anders Jepsens datter, Kirsten Andersdatter, død før 9. okt. 1589 5), var gift 3 gange, første gang med en Christen i Holstebro, anden gang med Gøde Eriksen, herredsfoged i Vrads herred.
Han boede 1552 på gården Bjerre i Aale sogn, der 1489 ejedes af hans fader, Erik Gødesen, og dennes broder, Søren Gødesen, der begge førte adeligt våben. Søren var gift med Karen Eriksdatter Rekhals, datter af Erik Rekhals og Anne Basse, der begge er begravet i Solbjerg Kirke på Mors, og han var 1564 en af arvingerne efter Niels Enevoldsen Rekhals til Hvidbjerggård på Mors 6).
Tredje gang var Kirsten Andersdatter gift med ridefoged på Silkeborg Jacob Bertelsen, der boede på Bjerre, indtil kongen 1578 mageskiftede denne gård til Claus Glambeck og i stedet forlenede Jacob Bertelsen med gården Løgager i Tern sogn, Vrads herred.
Jacob Bertelsen havde ingen børn med Kirsten Andersdatter. Efter hendes død giftede han sig med Birte Pedersdatter fra Hindbjerg, Levring sogn. I dette ægteskab var der 3 sønner, Peder, Bertel og Anders Jacobsen, og en datter, som sikkert hed Kirsten Jacobsdatter, og som blev gift med Peder Christensen Nørkjær.
5) Kancelliets Brevbøger 9. oktober 1589. - 6) Danmarks Adels Årbog 1911, side 377.
Kilde: www.thistedmuseum.dk/historisk årbog/årgang 1968/