Biografi for: Dødfødt

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde. (Kort HMB C-499 A-5 2/3)
1761. Dom. 5. P. Pascha. Jens Heegaards dødfødte Søn.