Biografi for: Karen Pedersen Heegaard

Kirkebog Borbjerg sogn. (Kort HMB-C 499 A-3,1/1)
1719 Fer. 3tia Pentecost: Christnet Peder Pedersøn i Stor Heedegaard hans Datter Nomine Karen. Mad. Zidsel Birgitte Mag: Crestens Hustru i Skive bar Barnet. Testes: Mag: Cresten Lassøn, Jørgen Jacobsøn, Mads Pedersøn, Charlotta Pedersdatter Lyngbye, Johanne Christendaatter.

Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede. Online.
1726. Dom. 4 Epiph. Peder Hedgaards Datter