Biografi for: Jens Sørensen Smed

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB-C 500 A-2, 3/3
1754. 29. maj. Copulerede I Hierrum Jens Sørensen Smed og Kirsten Pedersdatter af Telling. Trolovet 25. April.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Wolstrup Bye, 6. Familie, 10, FT-1787, A4328
Jens Sørensen 57 gift Hosbonde Huus Mand og Smed
Kirsten Pedersdatter 67 gift Madmoder

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB-C 500 B-1, 6/7
1799. Den 24 Maj Døde Jens Sørensen Smed af Volstrup Bye og blev begravet den 2. juni. Gl. 68 Aar og 10 måneder

Skifte 1799 Jens Sørensen Smed, Volstrup By, Hjerm sogn.
Kilde: Volstrup Gods skifteprotokol 1779-1812 pag. 224
Anno 1799 den 24de Maii Møder i Wolstrup Bye i Hierm Sogn Procurator Lindam fra Sophienholm paa Skifteforvalteren K.T. Etatsraad Skows hans vegne i Stervboen efter i Dag afdøde Fæste Bonde Jens Sørensen Smed for at forsegle hvad som i Boet forefindes undtaget som nødvendig behøves til den afdødes Begravelse. Og var i den eneste rette Arvings Lovlige Fraværelse tilstæde hans hustrue Anne Michelsdatter, tillige med Christen Pedersen af Skiættrup paa hendes fraværende Mands Søren Jensen Smidts Vegne som for nærværende Tiid opholder sig i Kiøbenhavn.
I Overværelse af 2 Vitterlighedsmænd navnlig Søren Erichsen og Mogens Knudsen begge af Wolstrup Bye - Hvorpaa Forseglingen begyndte som følger:
Blaae Skab med messing Skilter, blaa Dragkiste med 4 Skuffer med Laase og messing Skilter, begge dele forseglet - På den afdødes Seng befandtes 11 stk Sengeklæder forseglet - Paa Alkaafesengen ved Kakkelovnen befandtes 7stk Sengeklæder ligeledes forseglet - Paa ?Smedens Seng befandtes 9 stk Sengeklæder, paa samme maade forseglet med Skifteforvalterens Segl - Paa Loftet befandtes , Rug 6 skp, Hvede 5 skp og Byg 6 skp, Havre 2 tdr 7 skp, disse sorter Korn ville næppe høre til husholdningen og Sæden, Havren undtagen ? fornød ? til ? og andre smaae ? ?
Da Aftenens Mørke saa kom og ikke mere kunne foretages, blev Skiftet sluttet for denne Gang til førstkommende 22de Junii som er den 30te Dag efter den afdøde. Og blev derefter sluttet og forsynet med nærværendes Underskrift.
Stervboet ut Supra, Paa bemeldte Hr. Skifteforvalterens vegne, Lindam
Paa den fraværende Arvings vegne og efter Anmodning af ? Hustrue, Chresten Pedersøn - Anne Michelsdatter
Vitterlighedsmænd, Søren Eriksen, Mogens Knudsen